Kære folk’ere

By Gunnar K. Madsen |
Musikudvalget anmodede den 27. september ROSA om at varetage folkemusikområdet fra 1. januar 2013, således at folkemusik og beslægtede genrer indgår i ROSAs samlede forvaltningsområde under rammeaftalen for perioden 2013-2016. Vi har sagt ja til opgaven for at sikre, at genren fortsat trives og udvikles, og ser således frem til en spændende periode med store udfordringer, men også med store oplevelser.

I vore bestræbelser på at udmønte opgaven tilfredsstillende for såvel musikkens og brugernes målgrupper, Kunstrådets Musikudvalg og ROSAs øvrige formål, vil vi lægge vægt på, at de bevilgede støttemidler finder anvendelse til alle seriøse, professionelt rettede musikaktiviteter på både nationalt og internationalt niveau.

I det første halve driftsår vil ROSA – i al væsentlighed – videreføre de tilskudsområder, som det nu afgåede fagudvalg for folkemusik sammen med WMD har prioriteret de seneste 2 år. Men vi vil naturligvis være åbne overfor nødvendige forandringer og forbedringer både på kort og langt sigt.

De internationale perspektiver for dansk rytmisk musik har i mange år været et fokusområde for ROSA, og vil således også være det på folkemusikkens professionelle område. Det vil her være rimeligt at tilstræbe en rimelig ensartethed i kriterierne for støtte for alle kvalificerede ansøgninger.

ROSA har gennem årene vægtet talentudvikling højt, hvilket derfor også vil have vores særlige opmærksomhed på folkemusikkens områder.

Nogle metodevalg i formidlingsarbejdet vil have sammenfald genrerne og stilarterne imellem, men der vil naturligt også være en række opgavetyper, der kalder på individuelle løsninger.

I det omfang de faglige opgaver og udfordringer kræver det, vil ROSA alliere sig med viden og kompetence udefra.

Nedsættelse af fagudvalg samt konsultation af specifik viden vil ske i fornødent omfang, ligesom vi efter behov – og de økonomiske muligheder – vil tilknytte personale, der kan indgå i ROSAs samlede opgaveløsninger – men samtidigt besidder særlige kompetencer på folkemusikområdet.

ROSA vil søge dialog med alle professionelle og relevante foreninger, organisationer, institutioner, virksomheder og enkeltpersoner, der deler en fælles interesse i at udvikle forholdene for den seriøse danske musikscene.

Vi her på ROSA ser frem til nogle spændende år med folkemusik og beslægtede genrer.

Med venlig hilsen

Gunnar K. Madsen
Leder af ROSA
gunnar@rosa.org

De daglige kontaktpersoner i åbningstiden vil være:

Rasmus Wehner: rasmus@rosa.org
Administrationschef for ROSA & SPOT Festival.

Rasmus Fribo: fribo@rosa.org
Ansøgninger, tilskud og projekter.

Lene Prang: lene@rosa.org
Regnskab & bogholderi

Malene Mogensen: malene@rosa.org
sekretær

ROSA – Dansk Rock Samråd
Vester Alle 15
8000 Aarhus C
www.rosa.org
+45 86128444

Like this Article? Share it!

Comments are closed.