Fremtidig tilskudsstruktur

By Folkemusik.dk |
De tidligere syv puljer, der kunne søges gennem ROSAs Sekretariat for Folkemusik, er blevet til to; en Projektpulje, der kan søges til konkrete projekter, og en International Live-pulje, hvor der kan søges tilskud til live-aktiviteter. Til at behandle ansøgninger, bliver der nedsat et udvalg, bestående af tre eksterne medlemmer og to medlemmer fra ROSAs Sekretariat for Folkemusik.

Projektpuljen

Projektpuljen har til formål at stimulere nytænkende, originale og udviklende projekter inden for folkemusik og beslægtede genrer.

Denne pulje kan søges af alle med projekter inden for folkemusik og beslægtede stilarter.

Ansøgninger i puljen vil blive vurderet individuelt ud fra det enkelte projekts forudsætninger, omstændigheder og målsætninger.

International Live-pulje

Den Internationale Live-pulje er en sammenlægning af puljerne International Transportstøtte, Markedsføring – Udland og International Showcase. Formålet med puljen er at stimulere international liveaktivitet for professionelle orkestrer og solister med et originalt udtryk indenfor folkemusik og beslægtede genrer.

Puljen kan søges af professionelle udøvere inden for folkemusik og beslægtede genrer. I behandlingen af ansøgninger lægges vægt på blandt andet udvikling, originalitet, nytænkning og karrieremæssige perspektiver.

Ansøgningsudvalg

Til at behandle ansøgningerne, bliver der nedsat et Ansøgningsudvalg bestående af tre eksterne medlemmer og to personer fra ROSAs Sekretariat for Folkemusik.

Du kan læse mere om de nye støtte-kriterier her: www.folkemusik.dk/folkemusikkens-puljer. Ansøgningsskemaet vil være på nettet fra starten af juli.

Like this Article? Share it!

Comments are closed.