RETHINK Folk Music: Folkemusik som inspirationskilde

By Nadia Donnerborg |

Den interaktive installation Musical Chairs fremviser folkemusikken i et nyt lys.

På Dokk1 i Aarhus står der for tiden en lidt atypisk genstand. Det er en interaktiv installation, der består af fem stole, som spiller musik, når man rører ved eller sætter sig på en af stolene. Installationen hedder Musical Chairs, og er skabt af SPOiNK i samarbejde med RETHINK Folk Music.

Musical Chairs spiller folkemusik, en musikgenre mange ikke har det store kendskab til – noget RETHINK Folk Music har sat sig for at ændre. SPOiNK arbejder med at skabe interaktive oplevelser, og hensigten er, at Musical Chairs skal få folk til at få øjnene op for den musikarv, vi har i Danmark.

Musical Chairs spiller en melodi af Erik Jensen, en spillemand der levede i Boes ved Skanderborg i 1700-tallet. Hans nodebog, fra ca. 1790, er en af de bedst bevarede nodebøger, vi har i Danmark – den giver et unikt billede af musikkens rolle i 1700-tallet. Musical Chairs spiller nodebogens melodi nr. 14.

En anderledes musikforståelse

– Den grundlæggende idé var at koble det interaktive med formidlingen af folkemusikken, for gennem formidlingen åbnes der op for fortolkningsmuligheder af folkemusikken, fortæller Asger Christensen, creative director ved SPOiNK.

Musical Chairs spiller ved, at man sætter sig på stolene betyder, at musikken får et nyt udtryk alt efter, hvilken stol man sætter sig på, og hvor mange man er. For hver stol spiller sit individuelle musikspor; foruden de originale instrumenter fløjte og violin, har sangen fået tilføjet bas, trommer og synthesizer.

musical3Det betyder, at sangen ikke helt lyder, som den ville have gjort i 1700-tallet – det er derfor en fortolkning af sangen og en måde at give den nyt liv og et nyt udtryk på. Og selvom nodebogen er velbevaret, kan vi ikke præcist vide, hvordan sangen skulle have lydt. De første indspilninger af musik i Danmark er fra starten af 1900-tallet. Musikken kan derfor fortolkes på mange forskellige måder.

At der er forskellige måder at fortolke folkemusikken på, finder Asger Christensen ikke problematisk, men ser det snarere som en mulighed for at skubbe til vores moderne musikforståelse af, at en sang kun kan spilles på én bestemt måde. Musical Chairs er med til at udfordre denne musikforståelse ved, at nodebogens nr. 14 er en fortolkning, der igen bliver fortolket i interaktion med publikum. Musikken er ikke et færdigt produkt, men får nyt liv i nye fortolkninger.

– Musical Chairs blev tegnet digitalt for at give den og folkemusikken et rent æstetisk udtryk, forklarer Asger Christensen. Det rene æstetiske udtryk betyder, at Musical Chairs bliver til et møde mellem historien og det moderne, hvor folkemusikken bliver bragt ind i et nutidigt æstetisk udtryk, som folk nemmere kan relatere til.

RETHINK Folk Music

RETHINK Folk Music har til hensigt at gøre musik- og kulturskoleelever opmærksomme på deres musikalske kulturarv ved at få dem til at grave i arkiver for at finde musik fra deres lokale områder, som de skal fortolke på den ene eller anden måde. Og selvom RETHINK Folk Music er tiltænkt børn og unge, rækker Musical Chair-projektet længere ud.

– Den lokale forankring skaber et link mellem fortid og nutid, lyder det fra Asger Christensen. Det er en anden måde at forstå historien på, når man kender de steder, hvor musikken udspringer fra.

– Der er fokus på de unge i interaktion med historien. Historieformidling er ofte diffus og uvirkelig. Ved at de unge lærer at spille musikken, bliver den internaliseret, uddyber Asger Christensen. Eftersom børn og unge lærer at spille og bruge musikken i nye arrangementer eller som inspiration, får folkemusikken et nyt udtryk – og de unge får et nyt forhold både til deres egen musik, men også til den generelle musikkultur.

Ligesom Musical Chairs udfordrer RETHINK Folk Music også vores musikforståelse. RETHINK Folk Music er på mange måder anti-puritansk i den forstand, at de opfordrer til, at man bruger folkemusikken til det, man gerne vil bruge den til.

At gøre musikken til sit eget

Idéen er, at Musical Chairs ikke skal forblive på Dokk1, men at den skal udstilles på andre biblioteker, kulturinstitutioner, koncertsteder etc. rundt omkring i landet, for at sprede kendskabet til dansk folkemusik og den kulturarv, som folkemusikken repræsenterer – men også for at vise, at folkemusikken kan fortolkes og fungere som inspiration.

– Tanken er at bruge musikken, tage musikken nye steder hen og gøre den til sit eget, opsummerer Asger Christensen.
Musical Chairs er skabt i samarbejde mellem SPOiNK og RETHINK Folk Music, som et led i Aarhus som kulturhovedstad 2017.

RETHINK Folk Music er et samarbejde mellem musik- og kulturskoler i Aarhus, Silkeborg, Skanderborg, Herning, Viborg, Struer og Holstebro kommuner og er støttet af Fonden Aarhus 2017 og ROSA-folk.

Like this Article? Share it!

Comments are closed.