Eksport af dansk folkemusik

By Gunnar K. Madsen |

Kan man eksportere dansk folkemusik på lige fod med andre musikgenrer? Svaret er helt enkelt: Ja, det kan man godt.

Om eksportbegrebet så dækker alle de internationale muligheder, dansk folkemusik har for at vise sine kvaliteter, er nok mere tvivlsomt.

Som jeg umiddelbart oplever forholdene, er der muligheder for musikken både på de interne markeder (sammenlignlige musikmiljøer og interessegrupper udenfor Danmarks grænser) og på det eksterne marked, der lidt vagt defineret udgøres af interessegrupper og forbrugere, der ikke har et forhåndskendskab til musikken.

På samme måde kan musikken formidles i en ren kulturel/kunstnerisk kontekst såvel som ud fra rent kommercielle strategier.

Med eksportbegrebet forventes i reglen, at musikken tjener penge – ikke blot til sig selv, men også til samfundet i sin helhed. Her er bundlinien målet.

I den rent kulturelle kontekst er målet med formidlingen mere kompliceret. Omdrejningspunktet er de kulturelle værdier, der deles med andre. Her er det kunsten som oplevelse, der er bundlinien.

I en national kontekst – hvilket vi indtil videre betragter den offentlige støtte som en del af – handler det om at indkredse danskproducerede værdier og give disse videre til folk med en andre nationale og kulturelle baggrunde.

Det kan således være både danske traditioner eller danske nyfortolkninger og videreudviklinger af traditioner, der støttes med henblik på at skabe opmærksomhed, interesse, respekt eller omsætning i udlandet.

Det kan ske på de føromtalte interne og eksterne markeder, og til de forskellige formål kræves forskellige formidlingsværktøjer. Nogle metoder er bedre til nogle formål end andre, og opgaven er at følge mulighederne til dørs og bakke op om kvalitet og potentiale, så godt man formår.

I ROSA er vi overbeviste om, at dansk folkemusik, med sine mange udtryk, fortsat vil gøre sig gældende internationalt, hvis viljen og fliden er tilstede.

Det er ingen badeferie at gøre sig gældende udenfor landets grænser, og det skal det heller ikke være. For den enkelte er det en økonomisk, mental og tidsmæssig investering, der kræver solide målsætninger og vilje til at evaluere både udvikling og resultater.

Musikkens kvaliteter findes, og det samme gør ambitionerne.

På ROSA vil vi – med de midler, der står til vores rådighed – gøre, hvad vi kan for at understøtte formidlingen af musikken dér, hvor ambitionerne og viljen til udvikling er tilstede.

Like this Article? Share it!

Comments are closed.