Danish Roots kan nu søges for perioden 2013-2014

By Folkemusik.dk |

“Danish Roots – Growing in the World” er en del af ROSAs aktiviteter, og styres af ROSA og en styregruppe som i skrivende stund består af DJBFA (Danske Komponister & Sangskrivere), DPA (Danske Populærautorer), DMF (Dansk Musiker Forbund) og DAF (Dansk Artist Forbund).

Hermed indkaldes ansøgninger fra danske orkestre/solister, der ønsker, at deltage i Danish Roots i perioden 1. Juli 2013 – 1. Juli 2014.

Ansøgningen foregår elektronisk og skal sendes til: danishrootsdk@gmail.com

Fristen for at indsende ansøgningen er mandag den 1. juli 2013 kl. 20:00. Ansøgningen skal skrives på engelsk.

Målsætning for projektet

 • At bistå et udvalg af danske orkestre/solister med internationale ambitioner og potentiale, med at etablere og udvikle sig på den internationale scene. Som udgangspunkt vil seks – ti navne blive udvalgt
 • At fortsat udvikle og positionere roots- og folkemusik fra Danmark
 • At skabe øget opmærksomhed og kendskab til dansk roots- og folkemusik i udlandet, så det også med tiden kommer vækstlaget til gode

Projektet tilbyder

 • Workshops specifikt rettet mod at øge kendskabet til udvalgte lande og deres roots og folkemusikscene. Herunder møder med væsentlige internationale agenter og branchefolk
 • Workshops rettet mod at give de deltagende orkestre bedre forudsætninger for, og redskaber til, at arbejde målrettet med PR (EPK, Websites, strategi m.m.)
 • Udarbejdelse af PR materiale (Portrætartikler på flere sprog, interviews på audio m.m.)
 • Sparring til udarbejdelse af PR- og finansieringsstrategi, karrierevejledning m.m.
 • Repræsentation ved projektleder på diverse internationale showcases og festivaler
 • Medvirken på Danish Roots PR-album, diverse radioudsendelser, webportal m.m.
 • Økonomisk støtte til specifikke eksportrelaterede initiativer (eks. arbejdstilladelser etc.)
 • Mulighed for udtagelse til at deltage i givne showcases og på festivaler som f.eks. Womex, Folk Spot, Spot Festival etc.
 • Adgang til database med information om internationale spillesteder, festivaler, mediefolk, agenturer osv.

Vi forventer at du/I

 • Spiller musik som har rod i det man kunne kalde en dansk tone
 • Spiller musik som tager sit udgangspunkt i roots- og/eller folkemusik
 • Har påbegyndt en international karriere og arbejder på at udbygge den
 • Er klar til at turnere internationalt
 • Er klar til at arbejde intensivt med management og booking
 • Er klar til at deltage aktivt i sparring, workshops, vejledning samt øvrige Danish Roots-aktiviteter
 • Er indstillet på at dele ud af dine erfaringer

Handlingsplan

De udvalgte orkestrer samles hurtigst muligt efter udvælgelsen for derefter at afklare hvilke individuelle og/eller fælles ønsker der måtte være. Med udgangspunkt i de udvalgte orkestre/solisters behov, lægges der en plan for det kommende år, både for samlet at arbejde i en række workshops fordelt over 12 måneder, samt individuel sparring.

Ansøgningerne skal indeholde angivelse af

 • Orkestret/solistens begrundelse for at søge om optagelse, ønskede mål samt visioner for projektet, inklusiv en skitseret toårig international handlingsplan. Her angives geografiske prioriteter, begrundelse herfor, samt aktivitetsniveau for forløbet: Hvor meget kan I satse?
 • Opgørelse over hidtidige internationale aktiviteter, og planer og ønsker for fremtiden.
 • Angivelse af i hvilket omfang bandet reelt er i stand til at turnerer internationalt i de kommende år

Ansøgningen vil blive vurderet af et musikfagligt udvalg. Udvalget består af et hold internationale branchefolk med indsigt i og interesse for dansk folkemusik, samt viden om og kendskab til den internationale roots- og folkemusikscene.

De udvalgte orkestre får direkte besked senest 1. august 2012.

Danish Roots vil offentliggøre navnene på de udvalgte orkestre/solister via hjemmesiden www.danishroots.eu, samt via brancherelaterede organisationer og medier.

Vi ser meget frem til at modtage jeres ansøgninger.

Med venlig hilsen,

Morten Alfred Høirup
Projektleder, Danish Roots – Growing in the World

ROSAs Sekretariat for Folkemusik
Vester Allé 15
8000 Aarhus C

ROSA CVR: 14 79 02 84

danishrootsdk@gmail.com

www.danishroots.eu

Facebook: ’Danish Roots – Growing in the World’

 

Like this Article? Share it!

Comments are closed.