Børn og unge skal gentænke folkemusikken

By Søren Jensen Lund |

Overalt på lokale museer og egnsarkiver ligger der spor fra den danske traditionsmusik. Gamle lydoptagelser, gulnede noder og sangtekster. Med RETHINK Folk Music får disse nyt liv, når musik- og kulturskoleelever går på jagt i arkiverne.

Leder på Skanderborg Kulturskole, Julie Heebøll Clausen, er initiativtager til RETHINK Folk Music, og hun har i mange år arbejdet med folkemusik – både pædagogisk og som udøvende musiker. For hende handler det om at gøre eleverne opmærksomme på deres musikalske og kulturelle baggrund.

– De skal være musikarkæologer i deres egen baghave, fortæller hun, og fortsætter:

– Eleverne skal sendes ned på det lokale museum eller egnsarkiv og prøve at finde nogle gamle nodebøger, finde melodier derfra, arrangere dem, spille dem og få en forståelse for, hvad er det egentlig for en musik, der har været i Danmark tidligere.

Der er indtil videre musik- og kulturskoler fra syv kommuner i Region Midtjylland med i samarbejdet, og det er tanken, at eleverne kan udveksle deres lokale melodier og sange med hinanden, ligesom der også på sigt er et internationalt perspektiv, hvor melodier udveksles på tværs af landegrænser.

– Hvis man finder en interessant melodi i Viborg, kan man sende den til Skanderborg og sige ‘hvad kunne I forstille jer at gøre ved denne melodi? Hvordan vil I arrangere den og hvordan vil I arbejde med den?’ Vi er i gang med at få et nordisk og et europæisk perspektiv med, så man har lignende samarbejder mellem skoler og museer i andre lande, og så kan man så sende melodien dertil og sige ‘hvad kan I gøre ved den?’ eller ‘Har I noget, der ligner?’ forklarer Julie Heebøll Clausen.

LÆS OGSÅ: På jagt efter guld i sorten muld

Indtil videre løber RETHINK Folk Music til 2017, hvor Aarhus bliver europæisk kulturhovedstad. I den periode vil der være en række events, stævner, koncerter og camps. For Julie Heebøll Clausen er det vigtigt, at projektet ikke bare slutter i 2017.

– Det overordnede formål med det er at løfte folkemusikken i Region Midtjylland og sandsynligvis også udover regionens grænser. At prøve at give nogle redskaber til hvordan kan man arbejde med folkemusik på musikskolerne, og hvordan kan man arbejde på tværs af musikskoler og museer, fortæller hun.

Der skal laves guidelines til, hvordan man kan arbejde med det traditionelle materiale, og til hvordan man kan arbejde med camps og udvekslinger. I følge Julie Heebøll Clausen får man på den måde en større bevidsthed om, at den traditionsmusik, der ligger rundt omkring på museer og lokalarkiver, kan bruges.

– Vi har museer, der bevarer, udvikler og formidler vores materielle kulturarv – fx stenøkser og hestekærrer. Det er en del af vores identitet. Det er en del af det at være menneske. Så mener vi, at man også skal bearbejde den immaterielle kulturarv – altså musikken, som man selvfølgelig ikke ved, hvordan har lydt. De ældste optagelser, man har, er fra omkring 1900-1905, så alt hvad der ligger bagud, det er jo gætterier ud fra nodebøger og beskrivelser. Men det er stadig en del af vores kulturarv, siger Julie Heebøll Clausen.

RETHINK Folk Music er et samarbejde mellem musik- og kulturskoler i Aarhus, Skanderborg, Silkeborg, Viborg, Herning, Struer og Holstebro kommuner. Projektet løber frem til 2017, hvor Aarhus er europæisk kulturhovedstad.
RETHINK Folk Music er støttet af Fonden Aarhus 2017 og ROSA-Folk.

I 11. udgave af Katten i Sækken på www.radiofolk.dk kan du lytte til et længere indslag om RETHINK Folk Music-projektet.

Like this Article? Share it!

Comments are closed.