Ændringer i tilskudsprocent i 2016

By Folkemusik.dk |

Sidst på året 2015 oplevede vi, at de afsatte midler til støtte af international koncert- og projektvirksomhed ikke kunne strække året ud, og et antal ansøgninger indkommet i slutningen af året modtog derfor afslag.

Nogle af de musikere og orkestre, der er mere eller mindre afhængige af at modtage rejsetilskud fra ROSA-folk for at kunne udvikle deres internationale virksomhed, har orienteret ROSA-folk – og Kunstfondens Projektstøtteudvalg for Musik – om deres oplevelse af problematikken.

Grundlæggende er det for al tilskudsvirksomhed vanskeligt altid at få de eksisterende midler til at matche behovet for støtte, idet behovet svinger fra år til år – sågar fra sæson til sæson.

For fremadrettet at mindske risikoen for at tilskudsrammen tømmes før årets udløb regulerer vi derfor på den procentsats støtten udbetales efter i 2016.

Ansøgninger til den internationale live-pulje vil derfor i 2016 højst kunne modtage tilskud op til 35% af turnéens samlede underskud.

Dermed forventer vi at kunne imødekomme ansøgninger gennem hele året.

Like this Article? Share it!

Comments are closed.